HOME - NIEUWS - HISTORIE - BESTUUR - LID WORDEN - LINKS - GASTENBOEK - THEMA


Ledenavond dinsdag 20 november 2018 | 15 november 2018
Het wordt een nostalgische avond op dinsdag 20 november a.s. Kees Fase van Heemkundekring Stad en Lande Tholen zal een presentatie geven over keutjesavond. Daarvoor blikken we nog even terug op de opening van de travalje, met foto's en film.

Aan de hand van oud fotomateriaal krijgen de toehoorders een beeld hoe een keutjesavond vorm krijgt. Ook vertelt Kees Fase over een biggenmarkt zoals die vroeger in Sint-Annaland werd gehouden. Na deze lezing wordt een film vertoond over huisslachtingen in vroeger tijden. Als er voldoende tijd resteert, kunnen er aan de hand van een aantal oude foto’s herinneringen over het oude Flupland worden opgehaald.

De hapjes die geserveerd zullen worden zullen aansluiten bij het thema van deze nostalgische avond. De avond wordt gehouden in het verenigingsgebouw van de Nederlands Hervormde Kerk in de Schoolstraat. Aanvang 19:30 uur.Opening travalje op 29 september | 20 september 2018
De travalje is u vast wel bekend: die houten stellage aan de Oostdijk tussen de bushalte en de weegbrug. Deze travalje zal op zaterdag 29 september om 11:00 uur feestelijk geopend worden. Als demonstratie zal een paard bekapt worden. Locatie: Sint-Philipsland, Oostdijk (nabij de molen)

Een travalje, ook wel bekend als hoefstal, is van oorsprong een houten constructie waarin het (boeren)trekpaard vastgezet kon worden om te worden bekapt en beslagen door de hoefsmid. Het paard werd vastgezet in deze constructie waarbij hij aan de voor-, zij- en achterkant werd begrensd door houten balken. Eenmaal vastgezet in de travalje kon het paard er vrijwel niet meer uit. Door middel van ijzeren kettingen (soms werden touwen gebruikt) konden de staljongens de hoeven eenvoudiger optillen. De kettingen of touwen gingen eenmaal om het been en werden dan op de houten balk getild om dan de ketting nogmaals om het been en de houten balk te draaien. De hoefsmid kon zo de hoef bekappen en/of beslaan zonder het risico te lopen om een trap te krijgen of het volle gewicht van het paard op zich te krijgen.
Bron: https://www.bokt.nl/wiki/TravaljeRabobank sponsort travalje | 23 november 2017
Deze week ontvingen wij van de Rabobank het verrassende nieuws dat zij de bouw van de travalje vanuit het Cooperatief Dividend sponsoren met een bedrag van 1500 euro!

Het Bestuur is de Rabobank uiteraard zeer erkentelijk voor deze geste, temeer omdat een eerder soortgelijk verzoek voor de restauratie van de weegbrug ook al werd gesponsord met een bedrag van 1000 euro. De sponsoring stimuleert het bestuur alleen maar meer om zich te blijven inzetten voor het behoud van het cultureel erfgoed in ons mooie dorp.Lezing Luchtwachttorens is succes | 8 november 2017
De lezing van Sandra van Lochem op dinsdagavond 7 november over de Luchtwachttorens die tijdens de Koude Oorlog in de jaren 1953 en 1954 hebben gestaan in oostelijk Zeeland, Goeree en Brabant is een doorslaand succes geworden. Alle stoelen waren tot de laatste plaats bezet, sterker nog: er moesten nog stoelen bijgeplaatst worden.

Ook van de presentatie van oude foto's werd weer erg genoten en leverde opnieuw de gebruikelijke discussies op zoals wie nou precies wie was op de foto en ter gelegenheid van welke gebeurtenis de foto was gemaakt.

De avond werd om kwart voor elf afgesloten omdat de senioren anders voor geluidsoverlast hadden gezorgd. De discussies moeten tot op het havenplein hoorbaar zijn geweest!

In de Eendrachtbode is een uitgebreid verslag van de avond verschenen.


Nieuwsbrief | 25 oktober 2017
In de maand oktober is weer een nieuwsbrief verschenen om onze leden te informeren over lopende zaken tussen het verschijnen van onze periodiek Cronicke. De eerstvolgende editie van de Cronicke zal medio maart/april 2018 weer verschijnen.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.De tram leeft voort | 12 oktober 2016
Voor de tweede maal organiseert de heemkundekring “Philippuslandt” een presentatie over de voormalige plattelandstram. Vorig jaar is de tramlijn van Steenbergen naar Anna-Jacobapolder en wat daar nog van terug te vinden is in het landschap, voor het voetlicht gebracht. Een en ander werd ondersteund door een powerpoint-presentatie. Op deze avond werd door het aanwezige publiek zeer positief gereageerd.

Ook dit jaar hebben we enige vertegenwoordigers van het RTM-museum in Ouddorp bereid gevonden een lezing te verzorgen. Eén inleider zal het goederenvervoer over het traject Anna-Jacobapolder – Steenbergen, inclusief het uitgebreide (seizoensgebonden) beetwortelenvervoer en de veerdienst over het Zijpe behandelen.

Een tweede inleider zal een verhaal houden over het trammaterieel van de RTM, met wat extra aandacht voor de locomotieven, Rijtuigen en Motorwagens welke hebben dienst gedaan op Sint Philipsland.

De lezing vindt plaats op donderdag 27 oktober 2016, aanvang 19.30 uur in het Jeugdgebouw van de Nederlands Hervormde Kerk.Update lijst overlijdens | 31 januari 2015
Sinds vandaag is de nieuwe lijst met overlijdens van inwoners en oud-inwoners van Sint Philipsland beschikbaar op deze website. De lijst bevat overlijdens sinds 1941 tot en met eind 2014. Ook is veel andere informatie in deze lijst terug te vinden. Te denken valt aan geboorte- en huwelijksdata, geboorteplaatsen en namen van familieleden. Als u wijzigingen of aanvullingen heeft op deze lijst kunt u uiteraard contact opnemen met ons.

Voor de bijgewerkte lijst kunt u hier klikkenEerste editie nieuwsbrief | 5 november 2014
Deze maand is voor de eerste maal een nieuwsbrief uitgekomen om onze leden te informeren over lopende zaken, tussen het verschijnen van het verenigingsblad Cronicke door. In deze nieuwe nieuwsbrief komen allerhande onderwerpen aan bod.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.Nieuwe editie verenigingsblad Cronicke | 4 april 2014
Deze week is de nieuwe editie van de Cronicke verspreid onder de leden van onze heemkundekring. Wederom bevat deze uitgave van onze periodiek interessante verhalen. Jan Kempeneers leverde een bijdrage met twee uitgebreide artikelen. Het ene artikel gaat over de geschiedenis van de post op Sint Philipsland. Het andere geeft een terugblik op de viering van 100 jaar Koninkrijk der Nederlanden in 1913. Gastschrijver Wil Luijks schreef een artikel over de Sint Joannes de Doperkerk in Oud-Vossemeer. Leen Geluk, eveneens gastschrijver, zette zijn herinneringen op papier over zijn onderneming die circa twintig jaar geleden hulp verleende in een kinderhuis in Roemenië. Naast deze uitgebreide artikelen omvat de nieuwe uitgave van de Cronicke vele kleinere artikelen en lezenswaardige heemkunde informatie. Alle artikelen zijn uiteraard voorzien van schitterende, soms nog nooit gepubliceerde, foto's. Middels onderstaande link krijgt u een impressie van twee artikelen uit Cronicke 27. Als u meer wilt lezen kunt u lid worden van onze heemkundekring. Al voor slechts € 11,50 per jaar bent u lid van onze heemkundekring en ontvangt u 2 á 3 maal per jaar een editie van de Cronicke. Ook een gezinslidmaatschap is mogelijk. De kosten hiervan zijn slechts € 16,-. Aanmelden als lid kan via het formulier elders op deze website.

Klik hier voor een preview van het artikel over de post te Sint Philipsland.
Klik hier voor een preview van het artikel van Leen Geluk over Roemenië.


De cover van Cronicke 27.Restauratie weegbrug in Eendrachtbode | 1 februari 2014
Het restauratieproject van de weegbrug aan de Oostdijk in Sint Philipsland is onlangs weer een stap verder gekomen. Het straatwerk rondom het weeghuisje is eind vorig jaar afgerond. Deze maand zijn vloedplanken geplaatst in de coupure bij het weeghuisje. Hiermee weer een stap gezet in het restauratieproject van de weegbrug. De bedoeling is om voor de zomervakantie de complete restauratie af te ronden. In de Eendrachtbode van donderdag 23 januari jl. werd uitgebreid aandacht besteed aan het plaatsen van de vloedplanken. Klik op onderstaande foto voor een vergroting van het artikel.

Bron: Eendrachtbode (www.eendrachtbode.nl)
Update lijst overlijdens | 29 januari 2014
Sinds vandaag is de nieuwe lijst met overlijdens van inwoners en oud-inwoners van Sint Philipsland beschikbaar op deze website. De lijst bevat overlijdens sinds 1941 tot en met eind 2013. Ook is veel andere informatie in deze lijst terug te vinden. Te denken valt aan geboorte- en huwelijksdata, geboorteplaatsen en namen van familieleden. Als u wijzigingen of aanvullingen heeft op deze lijst kunt u uiteraard contact opnemen met ons.

Voor de bijgewerkte lijst kunt u
hier klikkenWaardige herdenking van Watersnoodramp | 1 februari 2013
In Sint Philipsland is op 1 februari 2013 de Watersnoodramp van 1953 herdacht. Het was zestig jaar geleden dat tijdens springtij en een noordwesterstorm een groot deel van Zeeland, West-Brabant en de Zuid-Hollandse eilanden overstroomde. Meer dan 1800 mensen verdronken. In Sint Philipsland kwamen negen mensen om het leven.
Lees verder
Update lijst overlijdens | 3 januari 2013
Sinds vandaag is de nieuwe lijst met overlijdens van inwoners en oud-inwoners van Sint Philipsland beschikbaar op deze website. De lijst bevat overlijdens sinds 1941 tot en met eind vorig jaar. Ook is veel andere informatie in deze lijst terug te vinden. Te denken valt aan geboorte- en huwelijksdata, geboorteplaatsen en namen van familieleden. Als u wijzigingen of aanvullingen heeft op deze lijst kunt u uiteraard contact opnemen met ons.

Voor de bijgewerkte lijst kunt u
hier klikkenRestauratie weegbrug Sint Philipsland | 30 juli 2012
De weegbrug op de Oostdijk in Sint Philipsland wordt momenteel gerestaureerd. Al enkele jaren is de weegbrug niet meer in gebruik en daardoor in verval geraakt. Heemkundekring "Philippuslandt" zet zich in voor de restauratie van de weegbrug. Klik op onderstaande afbeelding om te zien welke werkzaamheden reeds zijn uitgevoerd en wat nog op de planning staat. De pagina zal geregeld bijgewerkt worden met nieuwe foto's.
Uitslag prijsvraag braderie | 6 juli 2012
Uiteraard was tijdens de braderie in Sint Philipsland op 23 juni jl. ook de Heemkundekring van de partij. Bezoekers konden in de kraam op de Voorstraat onder andere raden hoe zwaar een aanhanger met puin woog. Niemand kwam op het exacte antwoord van 1296 kilogram. Kees Geelhoed uit Zonnemaire kwam echter het dichtst in de buurt met 1320 kilo. Hij won een mand met folkloristische groenten. De tweede prijs, een boodschappenpakket, was voor Adrie Verkerke. Hij schatte het gewicht op 1332 kilo. Anja Neele-Kempeneers eindigde met een schatting van 1340 kilo op de derde plaats en won een pakket met Zeeuwse producten.

Als heemkundekring willen we iedereen bedanken die tijdens de braderie een bezoek heeft gebracht aan onze kraam. Ook alle deelnemers aan de prijsvraag hartelijk dank.Excursie naar visserijmuseum Bruinisse | 16 november 2011
De Heemkundekring is voornemens een excursie te organiseren naar het Visserijmuseum en de aangrenzende visserswoning, de zogenaamde Oudheidskamer, te Bruinisse op woensdagmiddag 25 januari 2012. Aanvang: 14:00 uur. Vertrek op de haven te Sint Philipsland om 13:30 uur. Als we carpoolen kunnen we daar de auto’s en passagiers indelen. Het kan zijn, dat er leden zijn die niet in het bezit zijn van een auto. Vervoer dus op eigen gelegenheid.

We willen u graag het volgende programma aanbieden:
- ontvangst met koffie & bolus
- bekijken van een 20 minuten durende video
- rondleiding door het museum en de oudheidskamer

U kunt zich opgeven vóór 15 januari 2012 op één van de onderstaande adressen:

Han Quist, Gladiolenstraat 23, 4675 BB Sint Philipsland
Tel. 0167- 573272 - Email: hquist@zeelandnet.nl
Fons Vleghels, Oostdijk 45, 4675 CD Sint Philipsland
Tel. 0167- 572936 - Email: fons.vleghels@gmail.com

Meer informatie over het visserijmuseum te Bruinisse is te vinden op de website van het museum
www.brusea.nl.Weer mooie nieuwe aflevering van Cronicke | 15 november 2011
Een aantal weken terug is de nieuwe Cronicke weer uitgekomen. Inmiddels hebben alle leden een exemplaar van de Cronicke ontvangen. Ook deze keer staan weer een aantal schitterende artikelen afgedrukt in onze periodiek. Onder meer enkele stukjes dialect, een verhaal over een bruiloft in oorlogstijd en een verslag van de landschapsfair bij de Eendenkooi staan opgetekent in deze Cronicke. Jan Kempeneers schreef voor deze Cronicke een interessant artikel over het houden en de slacht van een varken in vroeger jaren. Op deze website hebben we een preview geplaatst van dit artikel, zodat u vast de smaak te pakken kunt krijgen. Wilt u meer zien dan kan u lid worden van onze heemkundekring. Al voor slechts € 11,50 per jaar bent u lid van onze heemkundekring en ontvangt u 2 á 3 maal per jaar een editie van de Cronicke. Ook een gezinslidmaatschap is mogelijk. De kosten hiervan zijn slechts € 16,-. Aanmelden als lid kan via het formulier elders op deze website.

Klik hier voor een preview van het artikel over de slacht.Heemkundekring stelt gereedschap tentoon | 15 november 2011
De heemkundekring "Philippuslandt" heeft onlangs de beschikking gekregen over een collectie gereedschappen van wijlen Piet van Driel die een werkplaats had in Sint Philipsland en Anna Jacobapolder. Op 21 oktober is dit gereedschap overgedragen door Theo van Driel uit IJsselmuiden, de 5e uit het geslacht Van Driel. Het gereedschap wordt door de heemkundekring tentoongesteld in de Fluplandse korenmolen De Hoop. De familie Van Driel heeft een schitterend verslag samengesteld van de overdracht van het gereedschap, voorzien van een groot aantal foto's. Dit document willen we ook u als bezoeker van deze website niet onthouden. Vandaar dat we het op onze website geplaatst hebben.

Klik hier om het verslag te downloaden.


Het gereedschap is tentoongesteld in de molen.Interessante verhalen in nieuwe Cronicke | 27 april 2011
Onlangs is de nieuwe Cronicke verspreid onder de leden van onze heemkundekring. Ook dit exemplaar van onze periodiek bevat weer interessante verhalen. Onder meer het tweede deel van het artikel over de veerdiensten en de tramhaven Zijpe van de hand van Han Quist is te vinden in dit nieuwe nummer. Jan Kempeneers schreef een schitterend artikel over de Oostdijk te Sint Philipsland. Vele historische feiten komen aan bod. Uiteraard hebben ook weer de nodige prachtige foto's een plekje gekregen in de Cronicke. Middels onderstaande link krijgt u een impressie van beide hoofdartikelen uit Cronicke 22. Als u meer wilt lezen kunt u lid worden van onze heemkundekring. Al voor slechts € 11,50 per jaar bent u lid van onze heemkundekring en ontvangt u 2 á 3 maal per jaar een editie van de Cronicke. Ook een gezinslidmaatschap is mogelijk. De kosten hiervan zijn slechts € 16,-. Aanmelden als lid kan via het formulier elders op deze website.

Klik hier voor een preview van het artikel over de Oostdijk.
Klik hier voor een preview van het artikel over de veerponten.


De cover van Cronicke 22.Update lijst overlijdens | 14 maart 2011
Sinds vandaag is de nieuwe lijst met overlijdens van inwoners en oud-inwoners van Sint Philipsland beschikbaar op deze website. De lijst bevat overlijdens sinds 1941 tot en met eind vorig jaar. Ook is veel andere informatie in deze lijst terug te vinden. Te denken valt aan geboorte- en huwelijksdata, geboorteplaatsen en namen van familieleden. Als u wijzigingen of aanvullingen heeft op deze lijst kunt u uiteraard contact opnemen met ons.

Voor de bijgewerkte lijst kunt u hier klikkenNieuwe Cronicke bevat weer interessante verhalen | 24 december 2010
Afgelopen week is Cronicke 21 verspreid onder de leden van onze heemkundekring. In de voorliggende weken is hard gewerkt om ook deze editie weer te vullen met interessante historische feiten. Ook deze keer is dat weer geweldig geslaagd in de vorm van een verhaal over een bezoek van Koning Willem III aan Anna Jacobapolder in 1862. Het grootste deel van de Cronicke is echter gevuld met een artikel van de hand van Jan Kempeneers. Allerlei feiten en anekdotes over Sint Philipsland en Anna Jacobapolder komen aan bod in dit verhaal. Kortom reden te meer om ook dit nummer van de Cronicke in uw bezit te krijgen. Al voor slechts € 11,50 per jaar bent u lid van onze heemkundekring en ontvangt u 2 á 3 maal per jaar een editie van de Cronicke. Ook een gezinslidmaatschap is mogelijk. De kosten hiervan zijn slechts € 16,-. Aanmelden als lid kan via het formulier elders op deze website.


De voorzijde van de laatste editie van de Cronicke.Veel bezoekers tijdens braderie Sint Philipsland | 19 juni 2010
Het begint inmiddels een traditie te worden dat ook de heemkundekring aanwezig is tijdens de jaarlijkse braderie in Sint Philipsland. Inmiddels al weer enkele jaren staat de heemkundekring met een kraam op de Voorstraat. Ondanks het slechte weer tijdens met name de ochtenduren werd de kraam van de heemkundekring goed bezocht. Er was erg veel belangstelling voor onder meer de oude fotoalbums met plaatjes van vervlogen tijden. Ook was er de mogelijkheid om een rebus op te lossen. J. Reijngoudt-Padmos won de eerste prijs, een Zeeuws pakket. De tweede prijs, een dienblad, ging naar M. Geense-Gerritsen. E. van Vossen won de derde prijs, een mandje met gastendoekje, washandje e.d. Naast de grote belangstelling voor de foto's kon de heemkundekring ook weer 24 nieuwe leden aanschrijven. Al met al kan terug gekeken worden op een geslaagde braderie. Klik op de onderstaande foto voor meer foto's van de braderie.


Bezoekers bij de kraam van de heemkundekring op de braderie.
Foto: Jan KempeneersFotopresentatie heropening molen 'De Hoop' | 18 mei 2010
Ons bestuurslid J. Quist heeft van de foto's die hij gemaakt heeft bij de heropening van de molen op 29 januari jl. een digitale diapresentatie gemaakt. Op sprekende wijze komen diverse schitterende beelden in de presentatie aan bod, voorzien van summier maar duidelijk commentaar. Klik op onderstaande afbeelding om de presentatie te bekijken.

Bestuurslid J. Quist heeft een presentatie gemaakt.
Foto: beeld uit presentatieKoninklijke onderscheiding voor Anja Neele-Kempeneers | 29 april 2010
Oud secretaris en penningmeester van onze heemkundekring, Anja Neele-Kempeneers, is vandaag tijdens de jaarlijkse lintjesregen koninklijk onderscheiden. Tijdens de traditionele bijeenkomst in het gemeentehuis speldde burgemeester W. Nuis haar het lintje op. Ze is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Anja was al vroeg betrokken bij de oprichting van de heemkundekring. Ook was ze betrokken bij de herdenking van de Watersnoodramp in 2003. Van 2006 tot en met 2009 was ze actief in een dubbelrol van zowel secretaris als penningmeester. Momenteel is ze nog steeds actief als vrijwilliger bij de kring. Een andere reden voor haar onderscheiding is haar betrokkenheid bij de plaatselijke zangvereniging VZOS waar ze onder meer penningmeester van is geweest. VAn 1996 tot heden is ze secretaris van de zangvereniging. Ook was ze daar actief in de oliebollencommissie en lid van diverse jubileumcommissies. Anja werkt momenteel bij schildersbedrijf Geluk en is daar bestuurslid van de personeelsvereniging, lid van de ondernemingsraad en redacteur van het personeelsblad. Onze heemkundekring heeft Anja na de uitreiking van de onderscheiding een receptie aangeboden in het verenigingsgebouw aan de Schoolstraat.


Anja Neele ontvangt de onderscheiding van burgemeester Nuis.
Foto: Lourens RiemensLeerlingen Het Kompas bezoeken oorlogsmonument | 27 april 2010
Leerlingen van basisschool Het Kompas hebben dinsdagmiddag 27 april het oorlogsmonument op de begraafplaats in hun woonplaats Anna Jacobapolder bezocht. Het monument, wat herinnert aan een gehouden raid in de nacht van 22 op 23 januari 1945, hebben de leerlingen na de plaatsing in 2008 geadopteerd. In de bewuste nacht stak een Duitse gevechtseenheid het Zijpe over en viel de op Sint Philipsland aanwezige eenheid van Poolse, Engelse en Nederlandse (Stoottroepen) militairen aan. Zes militairen van verschillende nationaliteiten en een burger verloren hierbij het leven. Ieder jaar bezoeken de leerlingen het monument op de begraafplaats en staan dan zowel ter plaatse als in de klas stil bij de herdenking van de Tweede Wereldoorlog.

Leerlingen van Het Kompas bij het monument op de begraafplaats.
Foto: Jan KempeneersAankondiging jaarlijkse Algemene Ledenvergadering | 17 maart 2010
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt op 23 maart 2010 gehouden in het verenigingsgebouw aan de Schoolstraat 3 in Sint Philipsland. De avond begint om 19:30 uur. Na het officiële deel is er een historische dialezing over Sint Philipsland en Anna Jacobapolder door Jan Kempeneers. We verzoeken u beleefd deze belangrijke jaarvergadering te bezoeken.


Na het officiële deel is er een historische dialezing.
Foto: beeld uit presentatieMooie historische artikelen in nieuwe Cronicke | 16 maart 2010
Afgelopen week is ons verenigingsblad de Cronicke weer verschenen. Onze leden hebben inmiddels een exemplaar van de periodiek ontvangen. Ook dit keer staan weer een aantal interessante verhalen met historische wetenswaardigheden opgetekend in het blad. Jan Kempeneers gaat in op de vroegere bewoners van de Achterstraat en maakt een aanvang met de beschrijving van het kerkelijk leven binnen de Hervormde Kerk in Sint Philipsland. Gastschrijver Will Luijks heeft een interessant artikel geschreven over de Slag op het Slaak in de 17e eeuw. Heeft u interesse en wilt u ook deze verhalen lezen, wordt dan lid van onze heemkundekring en ontvang ook dit meest recente nummer van de Cronicke nog in uw brievenbus. Klik
hier om uw aan te melden.


De cover van de meest recente Cronicke.Gerestaureerde Fluplandse korenmolen heropend | 29 januari 2010
Vrijdag 29 januari 2010 is korenmolen De Hoop in Sint Philipsland feestelijk geopend. Na een ruim twee jaar durende restauratie konden de wieken weer in de vreugdestand gezet worden. Sinds 26 mei vorig jaar was de molen weer voorzien van een kap en wieken. Nu de uit 1724 daterende molen compleet gerestaureerd is kan deze ook weer echt malen. Het houtwerk van de molen is vrijwel geheel vernieuwd en alles werd compleet opnieuw in de verf gezet. Fluplands trots is de kleinste nog werkende korenmolen van Zeeland. Klik op de onderstaande foto voor een fotoreportage.

Schoolkinderen zongen een lied bij de opening van de molen.
Foto: Jan KempeneersUpdate lijst overlijdens Sint Philipsland | 11 januari 2010
De lijst met overlijdens van inwoners en oud-inwoners van Sint Philipsland is bijgewerkt. Op de lijst staan alle inwoners en oud-inwoners van Sint Philipsland die sinds 1941 overleden zijn. Klik
hier om rechtstreeks naar de lijst te gaan. De lijst opent als pdf-bestand in een nieuw venster.Nieuwjaarsgroet | 26 december 2009
Overzicht grafmonumenten begraafplaats bijgewerkt | 25 december 2009
Het overzicht van de grafmonumenten op de begraafplaats aan de Deensestraat in Sint Philipsland, wat op deze website geplaatst is, is grondig bijgewerkt. Circa 35 foto's van grafmonumenten inclusief de nodige gegevens zijn toegevoegd aan de reeds op de website geplaatste gegevens en foto's. Met enige regelmaat zal het overzicht bijgewerkt worden. Klik op de onderstaand foto om direct naar het overzicht te gaan.

Een opname van de begraafplaats aan de Deensestraat.
Foto: Jan KempeneersHuldiging van 500e lid voor heemkundekring | 14 juli 2009
De heemkundekring heeft sinds kort ruim 500 leden. Vorige week dinsdag is het 500e lid van de kring welkom geheten. De afgelopen maanden zijn er bijna 200 nieuwe leden bijgekomen. Vooral oud-voorzitter Jan Kempeneers van Heemkundekring Philippuslandt heeft zich fanatiek ingezet voor het werven van nieuwe leden. Tijdens de braderie in Sint Philipsland, vorige maand, zijn 130 mensen lid geworden van de heemkundekring. Al enige tijd was de kring op zoek naar nieuwe bestuursleden. Enkele maanden terug zijn de vacatures vrijwel allemaal opgevuld. Fons Vleghels, inwoner van Sint Philipsland, is aan de slag gegaan als nieuwe voorzitter. Met het grote aantal nieuwe leden en een aangevuld bestuurd is de kring weer nieuw leven in geblazen. Dinsdag 14 juli werd het 500e lid, Willem Drenth uit Sint Philipsland, welkom geheten met een bloemetje en een cadeaubon.Het 500e lid ontving een bos bloemen en een cadeaubon.
Foto's: Daan KempeneersMolen De Hoop heeft weer een kap en wieken | 26 mei 2009
Korenmolen De Hoop in Sint Philipsland is sinds 26 mei weer voorzien van een kap en wieken. Na een twee jaar durende restauratie kan de uit 1724 daterende molen binnenkort weer echt malen. De kap bleek er twee jaar geleden slechter aan toe dan aanvankelijk werd gedacht. De restauratie duurde daardoor ook langer. Onlangs is de romp van de molen bijna geheel voorzien van nieuwe planken en compleet opnieuw in de verf gezet. De molen is de kleinste nog werkende korenmolen van Zeeland. In Tholen werd op dezelfde dag een molen voorzien van een kap en wieken. De Verwachting, in het centrum van Tholen, stond al sinds 1930 zonder kap. Deze molen moet binnenkort ook weer maalvaardig zijn. Klik op de onderstaande foto voor een fotoreportage.

Het nieuwe staartstuk wordt geplaatst bij de gerestaureerde molen.
Foto: Daan KempeneersDrama Apeldoorn overschaduwt Koninginnedag | 30 april 2009
Wat een feestelijke Koninginnedag moest worden in Sint Philipsland en de rest van de gemeente Tholen werd overschaduwd door het drama in Apeldoorn. Een automobilist reed daar donderdagmorgen rond het middaguur in op toeschouwers langs de route die de Koninklijke Familie af zou leggen. Zijn actie was volgens de politie een doelbewuste aanslag tegen de Koninklijke Familie. Bij het incident kwamen vijf mensen om het leven. Twaalf anderen raakten gewond, van wie een aantal zeer ernstig. Klik op onderstaande foto om verder te lezen en een uitgebreid fotoverslag te zien.

Kinderen laten ballonnen op tijdens Koninginnedag.
Foto: Jan-Willem KempeneersLeerlingen Het Kompas planten bloemen bij monument | 27 april 2009
In verband met de meivakantie hebben de leerlingen van C.B.S Het Kompas op donderdagmiddag 23 april bloemen geplant bij het monument voor de gevallenen te Anna Jacobapolder. Op school werd vooraf bij de groepen 7 en 8 het lesprogramma aangepast. Na de wandeling van de school naar de algemene begraafplaats en het planten van de bloemen, wilde een aantal een leerlingen uitleg over de tekst op het gedenkteken. De erg geïnteresseerde leerlingen kregen deze van juf Greetje de Jong-van Helden en Jan Kempeneers van heemkundekring "Philippuslandt". In de school teruggekeerd blikte de juf Greetje nogmaals terug op de herdenking waaraan ze deze middag hadden meegewerkt. "Dat moeten we jaarlijks blijven doen", zo gaf ze haar leerlingen mee. Zij verving juf Adrianne Neele-van Poortvliet, die nog heerlijk geniet van haar verlof na de geboorte van zoon Finn.

Leeringen van Het Kompas bij het monument.
Foto: Jan KempeneersFoto's grafstenen en lijst overlijdens bijgewerkt | 13 februari 2009
Vanaf vandaag zijn op onze website weer verschillende dingen bijgewerkt. Zo is het overzicht van de foto´s van grafstenen weer bijgewerkt met een aantal foto´s. Verder is de nieuwe versie van de lijst met overlijdens van (oud)-inwoners van Sint Philipsland vanaf 1940 weer up to date. Klik op de onderstaande foto voor de foto's van de grafmonumenten. Klik
hier om de lijst met overleden personen in te zien.

Een opname van de begraafplaats aan de Deensestraat.
Foto: Jan KempeneersTweede gedeelte Kadastrale Atlas online | 18 september 2008
Vanaf heden is op onze website het tweede gedeelte van de Kadastrale Atlas van Sint Philipsland te vinden. Een interessant boekwerk, met veel wetenswaardigheden over gebouwen en percelen op Sint Philipsland. Klik
hier om het tweede gedeelte van dit boekwerk te downloaden.Heemkundekring organiseert cursus streekgeschiedenis | 7 juni 2008
In samenwerking met de heemkundekring Stad en Lande van Tholen, het gemeentearchief van Tholen en Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland te Middelburg wil Heemkundekring "Philippuslandt" een cursus Streekgeschiedenis organiseren.Bent u geïnteresseerd in deze cursus dan kunt u zich aanmelden bij onze secretaris Anja Neele, telefoonnummer 0167-573119 (na 18.00 uur) of via e-mailadres jneele@xs4all.nl. Voor meer informatie in een uitgebreide bijlage kunt u
hier klikken.Kadastrale Atlas Sint Philipsland online | 29 mei 2008
Vanaf heden is op onze website een gedeelte van de Kadastrale Atlas van Sint Philipsland te vinden. Een interessant boekwerk, met veel wetenswaardigheden over gebouwen en percelen op Sint Philipsland. Vooralsnog staat alleen de inleiding van het boekwerk online. Later zal dit nog aangevuld worden met het vervolg van de atlas. Klik
hier om de inleiding van het boekwerk te downloaden.Stuurhut van de Zijpe is gered | 30 april 2008
De stuurhut van het pontje De Zijpe is gered. Stoffel van de Berg van café-restaurant Storm in Bruinisse heeft de cabine ternauwernood bij een scheepssloperij in Hoboken kunnen wegkapen. Hij wil het verroeste ding opknappen en een tweede leven bieden achter zijn zaak als 'rokershol' (per 1 juli is het rookverbod in de horeca van kracht). Met een beetje museaal tintje, grijnst Van de Berg. Eén van de wanden biedt straks plaats aan allerlei aan de pont gewijd materiaal, zoals krantenknipsels en foto's. De boot roept bij velen nostalgische gevoelens op. "De sloper vertelde dat er mensen met tranen in de ogen langs de kant stonden", vertelt Van de Berg over het moment dat de stuurhut opgetakeld werd. Het bijna tachtig jaar oude schip zonk begin dit jaar in de Antwerpse haven. Jarenlang deed De Zijpe dienst als veer tussen Anna Jacobapolder en Zijpe. Van de Berg weet het nog goed: er viel in zijn jeugd een leuk zakcentje te verdienen als je de ramen van wachtende auto's sopte. In de zomer van 1988 maakte de pont de laatste overtocht. De Philipsdam maakte het veer overbodig.


De stuurhut van de Zijpe wordt een rookruimte.
Foto: Marijke Folkertsma (PZC)
Veerpont Zijpe is gesloopt | 23 april 2008
De veerpont Zijpe is deze week gesloopt. Ronnie van der Ree uit Sint Philipsland nam enkele foto's op de werf waar de Zijpe is gesloopt. Het schip is gesloopt op de werf van Scheepssloperij Van der Gucht in Hoboken bij Antwerpen. Onlangs is ook het
thema over de veerdienst Zijpe-Anna Jacobapolder, wat al eerder op deze website verscheen, weer online gezet, voorzien van nieuwe foto's.De veerpont Zijpe op de werf, net voor de sloop.
Foto's: Ronnie van der ReeOnthulling oorlogsmonument plechtig verlopen | 20 maart 2008
Donderdagmiddag 20 maart 2008 is in Anna Jacobapolder een oorlogsmonument onthuld ter nagedachtenis aan een gehouden raid in de nacht van 22 op 23 januari 1945. In die nacht stak een Duitse gevechtseenheid het Zijpe over en viel de op Sint Philipsland aanwezige eenheid van Poolse, Engelse en Nederlandse (Stoottroepen) militairen aan. Zes militairen van verschillende nationaliteiten en een burger verloren hierbij het leven. Het monument is onthuld op de gemeentelijke begraafplaats in Anna Jacobapolder. Bij de onthulling waren zo’n 200 genodigden aanwezig en er werden een twintigtal kransen en bloemstukken gelegd bij het monument. Het geheel werd opgeluisterd door de kapel van de Koninklijke Landmacht gepaste muziek speelde. Ook waren vele gasten uit onder andere Engeland en Polen aanwezig zijn. Vele van de gasten hebben/hadden belangrijke functies in onder andere de politiek of het leger. Ook de burgemeester van de stad Ilawa waar Tholen een stedenband mee heeft was aanwezig. Klik op onderstaande foto voor een fotoimpressie van deze dag.

Na de onthulling was het monument een ware bloemenzee.
Foto: Jan-Willem KempeneersDe Zijpe vaart af! Voor het laatst... | 9 februari 2008
Zaterdag 9 februari 2008 heeft de Zijpe de haven van Antwerpen verlaten. Niet op eigen motorkracht, maar met behulp van een duwboot. Vanuit de Antwerpse haven ging het via de Siberiabrug en de Royerssluis naar de Schelde. Vandaar ging de reis richting Hoboken waar over het verder lot van de veerpont zal worden beslist. Geen waardig afscheid deze keer, zoals in 1988 toen de veerpont met een saluutschot werd uitgezwaaid. Mogelijk is dit de allerlaatste vaart van de eens zo statige veerpont Zijpe geweest. Nu de veerpont weer in het nieuws is, hebben wij ook het
thema over de veerdienst, wat al eerder op deze website verscheen, weer online gezet, voorzien van nieuwe foto's.

Mogelijk voor de laatste keer kiest de Zijpe het wijde sop.
Foto's: Luc BeetsVeerpont Zijpe is weer boven water | 4 februari 2008
Het pontje Zijpe is maandagochtend rond 11.00 uur eindelijk geborgen. Het pontje is twee weken geleden gezonken naar zo'n zes meter diepte in de Antwerpse haven. Het kostte waterbouwbedrijf Hye drie pogingen om het pontje weer boven water te krijgen. Afgelopen vrijdag mislukte de tweede poging en maakte het schip slagzij. Het pontje Zijpe voer jarenlang tussen Zijpe en Anna Jacobapolder. Nu de veerpont weer in het nieuws is, hebben wij ook het
thema over de veerdienst, wat al eerder op deze website verscheen, weer online gezet, voorzien van nieuwe foto's.De veerpont Zijpe is in de Antwerpse haven weer boven water gekomen.
Foto's: Luc BeetsBerging veerpont Zijpe al twee keer mislukt | 2 februari 2008
Het bergen van de veerpont Zijpe die in de Antwerpse haven was gezonken is inmiddels twee keer mislukt. De heer Luc Beets uit Antwerpen maakt voor ons onderstaande foto's van de berging. De boot werd twintig jaar geleden uit de vaart genomen, toen de Philipsdam werd geopend. Het veer het nationale bekendheid omdat regelmatig over de radio kwam dat het veer uit de vaart was vanwege mist of omdat er files stonden voor de veerhaven, zodat de wachttijden opliepen. De oorzaak van het zinken van de pont is nog niet bekend.In de Antwerpse haven worden pogingen ondernomen om de Zijpe te bergen.
Foto's: Luc BeetsVeerpont Zijpe gezonken in Antwerpen | 26 januari 2008
De veerpont Zijpe die jarenlang de veerdienst verzorgde tussen Zijpe en Anna Jacobapolder is in een haven in Antwerpen gezonken. Tot de opening van de Philipsdam in 1988 vervoerde deze pont passagiers. Hoe het schip in de Antwerpse haven heeft kunnen zinken is niet bekend, aldus scheepsinspecteur Stijn Bosmans van de Antwerpse Havendienst. Omdat de pont olie lekt uit de scheepsmotor willen de Belgische autoriteiten de boot zo snel mogelijk bergen. Vermoedelijk gebeurd dat volgende week al. Enige tijd geleden kwam de boot in het nieuws omdat de Nederlandse Onderwatersport Bond de boot af wilde laten zinken bij de Bergse Diepsluis, om deze als duikattractie te gaan gebruiken. Omdat de Antwerpse havendienst had besloten om de boot op te knappen en in te zetten voor waterbouwkundige werken op de Schelde, ging de boot aan de neus van de onderwatersportbond voorbij. Wat er nu met het schip gaat gebeuren is niet bekend. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat lag de boot sinds 1988 te verroesten, maar was de romp nog volledig intact.

Ruim twintig jaar lag de boot in de Antwerpse haven nadat er jarenlang passagiers mee waren vervoerd tussen Anna Jacobapolder en Zijpe.
Foto's: Thom van Amsterdam en Ben SteffenKlederdrachtpresentatie trekt veel bezoekers | 17 november 2007
Vrijdagavond 16 november 2007 was het of oude tijden herleefden in Sint Philipsland. In dorpshuis De Wimpel organiseerde Heemkundekring Philippuslandt in samenwerking met de stichting Ons Boeregoed een klederdrachtpresentatie. Alle soorten klederdracht uit heel Zeeland werden deze avond gepresenteerd. De avond trok ongeveer 90 belangstellenden. Door Esther van der Vlies, in Fliplandse klederdracht, werd een smeuïg verhaal in dialect voorgelezen. Terwijl één persoon vertelde over de klederdracht showden de andere deelnemers de klederdracht op het podium in de grote zaal van De Wimpel. Onder de deelnemers waren mensen die nog dagelijks in klederdracht lopen. Door op onderstaande foto te klikken vind u meer foto's van deze avond.

Twee vrouwen in klederdracht praten in de pauze met elkaar.
Foto: Jan-Willem KempeneersMooie trekpaardenrit op Sint Philipsland | 8 september 2007
Zaterdag 8 september 2007 is door de Heemkundekring "Philippuslandt" in samenwerking met Stal Broedershof voor de tweede keer een trekpaardenrit georganiseerd. Ruim 30 paarden liepen mee in de optocht door het dorp Sint Philipsland en de polders van het gelijknamige eiland. De organisatie sprak van een prachtige rit, wat mede aan het mooie weer te danken was. Door op de onderstaande foto te klikken vind u een uitgebreid verslag en een fotoreportage van deze schitterende dag.

Een gedeelte van de stoet in de Fliplandse polders.
Foto: Jan-Willem KempeneersPresentatie Zeeuwse klederdrachten | 24 augustus 2007
De Vereniging tot instandhouding van het Zeeuws cultureel erfgoed ‘Ons Boerengoed’ zal op vrijdag 16 november een presentatie geven in Dorpshuis ‘De Wimpel‘ te Sint Philipsland. Gewoonlijk organiseren wij medio november een ledenavond, dit keer hebben we besloten een avond te organiseren die voor iedereen toegankelijk is. Een 20-tal personen van ‘Ons Boeregoed’, zowel dames als heren zullen voor ons klederdrachten showen uit alle delen van Zeeland. We hopen uiteraard op een goed bezochte avond, dus geef het door aan familie en bekenden. De presentatie begint om 19.30 uur en de toegang is gratis. Naast de leden van de heemkundekring zijn dus ook niet-leden deze avond hartelijk welkom.

Dames en heren van Ons Boeregoed met Zeeuwse klederdracht.
Foto: Ons Boeregoed (www.ons-boeregoed.nl)Weer nazomerrit met trekpaarden in september | 31 juli 2007
Zaterdag 8 september 2007 zal Heemkundekring “Philippuslandt” in samenwerking met Stal Broedershof weer een nazomerrit organiseren. De rit wordt gereden met zowel trekpaarden als met Haflingers. Vorig jaar is ook een zelfde evenement georganiseerd en dit bleek een groot succes te zijn, waarop de organisatie heeft besloten om ook dit jaar weer een nazomerrit te organiseren. Vanaf 11 uur ’s ochtends starten de paarden vanaf het havenplateau te Sint Philipsland. De paarden worden zowel aangespannen als onder het zadel gereden. Na de start vanaf het havenplateau wordt eerst een rondrit gemaakt door het dorp. Vervolgens gaat de stoet via de Oostdijk, de Hogeweg en de Scharreweg naar de Prins Hendrikpolder waar een koffiestop gemaakt zal worden bij de familie Visser aan de Lange Kruisweg. Vervolgens wordt de rit vervolgd langs het Schelde Rijnkanaal om via de parallelweg van de Krabbenkreekdam weer terug in het dorp te komen. Contactpersoon is Jaap Neele, die te bereiken is via jneele@xs4all.nl.

Ook vorig jaar werd een nazomerrit georganiseerd.
Foto: Jurgen NeeleVernieuwde website online | 28 juni 2007
Sinds donderdag 28 juni 2007 staat de nieuwe website van de heemkundekring online. De layout is totaal verandert, maar ook in de zogenaamde broncode, het brein achter het script dat waarschijnlijk weinig mensen wat zegt, is veel verandert. Het kan zijn dat nog niet alle items en thema's online staan, maar die volgen zo spoedig mogelijk. Graag horen wij natuurlijk uw reactie op onze vernieuwde website. Wij stellen het dan ook erg op prijs als u een berichtje achterlaat in ons gastenboek. Veel kijk- en leesplezier op www.sint-philipsland.nl.

Tot ziens op deze website.
De webmaster, Jan-Willem KempeneersUitslag fotoquiz braderie | 25 juni 2007
Tijdens de jaarlijkse braderie op Sint Philipsland op 23 juni was ook de Heemkundekring “Philippuslandt” weer aanwezig met een kraam. Veel mensen brachten een bezoek aan de kraam om daar de vele tientallen oude foto’s te bekijken. Ook konden de bezoekers deelnemen aan een fotoquiz. Aan de quiz deden 44 mensen mee, waarvan 13 mensen de quiz foutloos invulden. Uit deze 13 deelnemers zijn de volgende winnaars getrokken:

1e prijs: M. Mol-Neele, Schoolstraat 7, Sint Philipsland

2e prijs: L. Moerland, Deldensestraat 2a, Sint Philipsland

3e prijs: J. ten Hove-Wagemaker, Langeweg 11, Anna Jacobapolder

De prijzen voor de 1e tot en met 3e prijs waren respectievelijk een fotolijst met oude foto’s van Sint Philipsland, een mandje met streekproducten en een boekje van Sint Philipsland.Oud-stoters bezoeken Sint Philipsland | 23 januari 2007
Dinsdag 23 januari 2007 hebben vijf oud-stoters een bezoek gebracht aan Sint Philipsland. Het was die dinsdag precies 62 jaar geleden dat een aantal Duitse commando’s een overval pleegde op Anna-Jacobapolder. Een collega van de vijf oud-stoters die dinsdag Sint Philipsland bezochten is toen om het leven gekomen. Sergeant Piet Avontuur gaf in de koude nacht van 22 op 23 januari 1945 zijn leven voor het vaderland. Ter nagedachtenis aan hem werd bij de begraafplaats te Anna Jacobapolder een bloemetje gelegd.

Een oud-stoter legt een bloemetje ter nagedachtenis aan Piet Avontuur.
Foto: Jan KempeneersFoto's trekpaardenrit online | 27 september 2006
Zaterdag 27 september 2006 heeft de heemkundekring een trekpaardenrit georganiseerd. Een stoet trekpaarden met wagens trok over het eiland Sint Philipsland. Jurgen Neele was aanwezig om een fotoreportage te maken van deze mooie rit. Klik op de onderstaande foto voor meer foto's van deze trekpaardenrit.

Eén van de deelnemers aan de trekpaardenrit op de Rijksweg.
Foto: Jurgen Neele

All rights reserved - © 2007-2016 - Heemkundekring "Philippuslandt" - Realisatie: Kempeneers Multimedia